Registracija menica i ovlašćenja

15.01.2012

Od 1. februara 2012. godine počinje registracija menica i ovćašćenja u registru koji će voditi NBS. Zahtev za registraciju podnosi dužnik svojoj banci pre nego što će da preda menicu poveriocu. Registracija nije obavezna ali je uslov da se izvrši prinudna naplata. Prinudna naplata se može izvršiti i na osnovu neregistrovane menice/ovlašćenja ali onda mora da se ima sudsko rešenje. Smatramo da je u interesu poverioca da od dužnika zahteva registrovane menice jer na taj način sebi pravi dodatnu sigurnost za svoja potraživanja. Inače menice i ovlašćenja se koriste kao jedan od instrumenata obezbeđivanja plaćanja. 

Na sajtu NBS će biti omogućen uvid u registar menica i ovlašćenja. 

Detaljnije informacije možete naći na http://www.saja.rs/SharedFiles/Download.aspx?pageid=4&mid=6&fileid=57